Chỉ cần tôi không chủ động…
Thì mối quan hệ cũng chấm dứt


Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Đoạn đường ta đi hôm nay sao dài quá
Gió khẽ lùa xoá sạch bóng hình em


Muốn hỏi vài câu cho đỡ nhớ
Mà chần chừ mãi chẳng nên câu
Chẳng biết từ đâu câu hỏi đầu
Nên lòng xaó động phân vân mãi
Muốn hỏi em rằng…chăng nơi ấy
Có hờn có giận…trách tôi không
Có khi nào đó thấy trong lòng
Cũng nhớ cũng thương tôi nhiều lắm
Em có khi nào lòng thấy ấm
Khi tình cờ chợt nghĩ đến tôi
Có thấy bâng khuâng dạ bồi hồi
Có hồi tưởng lại khung trời ấy
Tim tôi ghi nhớ…hình em mãi
Những tháng ngày nào mình đã trao
Chẳng muốn quên đi..kỷ niệm nào
Vì lòng đã trót…nặng chữ trao


Bài viết sưu tầm.

By BlackVOZ

Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, tình cờ bắt gặp và giữ lấy !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *