Chậm

Sống chậm lại một chút để thấy cuộc sống thế nào