Home Tags Chiến dịch marketing

Tag: chiến dịch marketing

#7 yếu tố quan trọng tác động tới hiệu quả của...

0
Không phải với sản phẩm nào, thời điểm nào cũng phải tối ưu triệt để cùng lúc cả 7 mục tiêu. Năng lực, nguồn lực của bạn cũng chỉ có một giới hạn nhất định, cần đặt ra các trọng số để phân bổ nguồn lực đó, và xây dựng những mục tiêu phù hợp.